என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Tuesday, December 3, 2013

JOB OPENING IN QCON-QATAR


Post Comment

Urg Overseas direct hiring opng for 'Lead Project Engineer'-Qatar Petroleum-QatarPost Comment

Urgent Opening - QC Inspector - Civil for LMH project in Qatar


Post Comment

Wednesday, November 20, 2013

Jobs - 20 Nov -2013


Post Comment

Sunday, November 17, 2013

சவூதி அரேபியாவில் வேலை வாய்ப்பு - jobs in Sadui Arabia


Post Comment

Thursday, November 7, 2013

JOB ADVT-TIMES OF INDIA-06 NOV 13

Thanks : TIMES OF INDIA

Post Comment

Monday, November 4, 2013

HIRING PMT SAUDI ARAMCO & SUMITOMO CHEMICALS JOINT VENTURE - INTERVIEW IN CHENNAI DECEMBER 1ST TO 5TH 2013

HIRING PMT SAUDI ARAMCO & SUMITOMO CHEMICALS JOINT VENTURE - INTERVIEW IN CHENNAI DECEMBER 1ST TO 5TH 2013

Post Comment

Thursday, October 24, 2013

Parsons is Recruiting for over 1,000 positions in Middle East and North Arica


Post Comment

Wednesday, October 2, 2013

Job Openings Sep 02 - 2013 ==== 2


Job Openings Sep 02 - 2013 ==== 2


Post Comment

Job Openings Sep 02 - 2013 ==== 1


Job Openings Sep 02 - 2013 ==== 1 


Post Comment

தமிழ் ஆசிரியர் தேவை

தமிழ் ஆசிரியர் தேவை


Post Comment

Tuesday, May 7, 2013

URGENT REQUIREMENTS IN SAUDI ARABIA

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Monday, May 6, 2013

Salman bin Abdul Aziz University

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Document Controller - YASREF, Yanbu, Saudi Arabia.

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Monday, April 29, 2013

DOT NET PROGRAMMER- JOB IN RIYADH- KSA

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Tuesday, April 2, 2013

ETA Melco - அபுதாபி, குவைத், ஓமன் நாடுகளில் பணிபுரிய அதிகமான ஆட்கள் தேவை

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Wednesday, March 20, 2013

Senior Executive, Technician and Accountant - Saudi Arabia

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Monday, February 25, 2013

Job Openings - DOHA, QATAR

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Saturday, February 23, 2013

URGENT REQUIREMENTS FOR SAUDI, UAE AND QATAR


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள். 
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் 
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Wednesday, February 13, 2013

URGENT CV SELECTION FOR M.A AL-KAWARI

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Tuesday, February 12, 2013

Fresher's drive- Mumbai, Pune & Chennai - Syntel

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Saturday, February 9, 2013

New Qatar Requirement CV SELECTION

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Tuesday, February 5, 2013

REQUIREMENTS FOR IRAQ

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Petro6 Chennai Engineering Vacancy

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

Saturday, January 26, 2013

Job opening in Ma'aden Phosphate Company - Saudi ArabiaPost Comment

Wednesday, January 23, 2013

Doctor - Saudi Arabia

Post Comment

Job Details - Saudi Arabia


Post Comment

Job Details - Saudi Arabia


Post Comment

Saturday, January 19, 2013

Vacancy in UAE


Post Comment

Need Civil Engineer @ Kuwait


Post Comment

KSA Job


Post Comment

Urgent Requirement for Construction Company in Al Khobar


Post Comment

Web Master and Web Server Infrastructure Manager


Post Comment

Overseas Opportunities in BRUNEI


Post Comment

Wednesday, January 16, 2013

Worker Need For Malaysia

Worker.jpg

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள். உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

JOB IN QATARPost Comment

Control Systems Engineer


Post Comment

Electrical Engineers for Saudi ArabiaPost Comment

Commissioning Engineers for Desalination Plant in Saudi Arabia
Post Comment

KSA VACANCIESPost Comment