என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Tuesday, December 3, 2013

Urg Overseas direct hiring opng for 'Lead Project Engineer'-Qatar Petroleum-Qatarositions are mentioned below: -

1. Lead Project Engineer (Offshore)
&
2. Lead Project Engineer (Onshore)

Job Location : Qatar

Imp.Note: Professional appointed would be a proper hired employee of M/s. Qatar Petroleum & would be on their payroll.

Interview date: Late January 2014 (tentatively) In India.

Qatar Petroleum is embarking on a mega capital project that encompasses new offshore production facilities, new onshore NGL gas processing facilities, and associated pipelines.

Qatar Petroleum is seeking an experienced Professional to join their org & to be appointed for the post of "Lead Project Engineer" for offshore & onshore respectively.

Job Description: 
* The candidate shall be fully familiar and experienced in all the phases of major 
Offshore / Onshore Projects implementation in an Oil & Gas Industry environment. Experience skills shall include project engineering, preparation of scope of work for tender, bid evaluation, project risk assessment, contracts coordination and management.
* Experience shall also include engineering coordination with various discipline engineers during Concept optimization studies, FEED & Detailed engineering development and management of such contracts.
* The candidate shall possess extensive leadership skills and excellent project coordination and management skills and shall preferably be a certified Project Management Professional (PMP).
* The candidate shall be fully familiar with Onshore HSE and QA/QC procedures of major projects and application there-of.
* Proficiency level in the use of the English language (both written & spoken) should be high and must approach native speaker standard. Extensive knowledge of contract law and wide ranging experience of managing contractual disputes and arbitration issues.
* Work experience in the Arabian Gulf Countries is desirable.

Minimum Requirement:
* B.E/B.Tech in Mechanical or Civil or Chemical Engineering (Full Time) from an accredited university.
* 15+ years of relevant experience in Offshore / Onshore Oil & Gas industry with an international consultancy company, EPIC Contractor or Oil & Gas Company in major projects implementation is essential with around 8+ years in the position of Lead Project Engineer with Engineering Design Consultant or EPIC Contractor in Oil & Gas Industry.

We request you to provide us all the following details mentioned in recently updated resume.
* Total Experience: 
* Name as in Passport: 
* Age : 
* Current location: 
* Nearest airport (Point of Origin): 
* Current salary (Excluding housing allowances and education benefits): 
* Salary expectation (Excluding housing allowances and education benefits): 
* Expected time to relocate to Qatar including the required notice period for current employer. 


If you are interested & would like to apply for this job, we are kindly requesting you to submit your updated CV ASAP in response to this email so that we could make an arrangement for further processing with our prospective client.

For current & future job vacancies, with our clients, you can also check at www.jerryvarghese.com
You are also welcome to forward this opportunity to any colleagues or friends who may be interested in this overseas job opportunity. 
For any doubts about on this job opportunity, please contact a Jerry Varghese recruiter:

Mr. Murugesh Thevar
Sr.Recruitment Executive (Oil and Gas Sector) 
Contact Details 009122-67241600 Ext: 633 
Email ID : oilgas9@jvi-global.com

We sincerely hope that you would be interested for this Job. 
Yours sincerely,
Recruitment Team at Jerry Varghese

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: