என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Sunday, November 17, 2013

சவூதி அரேபியாவில் வேலை வாய்ப்பு - jobs in Sadui Arabia
SAUDI ARABIA – JOB GREETINGS 
======================== 
REPUTED OIL & GAS COMPANY IN SAUDI_JAAL INTERNATIONAL_REQUIRES LARGE VACANCIES 
================================================================= 
DIRECT CLIENT INTERVIEW IN CHENNAI / BANGALORE / PUNE ON: 16th/18th /20th Nov’ 2013 
==================================================================== 
JAAL INTERNATIONAL- INTERNAL REQUIREMENTS: 
====================================

I. ADMIN & PROCUREMENT DEPARTMENT 
II. ESTIMATION DEPARTMENT 
III. SAP DEPARTMENT 
IV. SALES DEPARTMENT 
V. ENGINEERING DEPARTMENT 

I. ADMIN & PROCUREMENT DEPARTMENT 
=============================

1) FINANCE MANAGER 
Qual: CA/MBA/CFA - Finance / Accounts with 15+ yrs relavant Experience.

2) SENIOR ACCOUNTANT 
Qual: Bachelor / PG - Finance / Accounts with 8+ yrs relevant Experience.

3) SUPERVISOR - ADMINISTRATOR 
Qual: Bachelor / PG - HR/Admin with 15+ yrs Exp (5+ in a Supervisory role)

4) ADMINISTRATIVE COORDINATOR 
Qual: Bachelor / PG - HR/Admin with 7+ yrs relevant Experience.

5) PAYROLL COORDINATOR 
Qual: Bachelor / PG - Finance / Accounts with 6+ yrs experience in payroll.

6) LOGISTIC COORDINATORS (ID/TRANPORT/VEHICLES) 
Qual: Degree/Diploma with 7+ years work experience in handling fleet of 500 Vehicles.

7) MOBILIZATION COORDINATORS 
Qual: Degree/Diploma with 7+ years work experience in handling Mobilization.

RECRUITMENT MANAGER 
Qual: MBA HR with 15+ years Experience in Recruitments, Minimum 5+ yrs as a Manager

9) SMP CONTRACTOR / MANAGER 
Qual: Bachelor / PG - HR/Admin with 15+ yrs Exp, 5+ yrs Managerial role

10) PROCUREMENT ENGINEER - MECHANICAL 
Qual: BE/BTECH - Mechanical with 7+ yrs experience as Buyer in Procurement or Materials

11) ASSET CONTROLLER 
Qual: B Com - 4+ yrs Experience in Material Department.

II. ESTIMATION DEPARTMENT 
===================== 
1) ESTIMATION ENGINEER (Analytical and Instrumentation) 
Qual: BE/BTECH - Instrument or Electronic Eng with 10+ yrs relevant Experience

2) ESTIMATION HEAD (Analytical & Instrumentation) 
Qual: BE/BTECH - Instrument or Electronic Eng with 15+ yrs relevant Experience

3) ESTIMATION ENGINEER (Valve & Hydraulics) BE/BTECH - Instrument or Electronic Eng with 7+ yrs relevant Experience

4) ESTIMATION ENGINEER (MECHANICAL) 
Qual: BE/BTECH -Mechanical Eng with 7+ yrs relevant Experience in Estimation

5) ESTIMATION MANAGER (Mechanical) 
Qual: BE/BTECH - Mechanical Eng with 15+ yrs relevant Experience in 
Estimation.

III. SAP DEPARTMENT 
=============== 
1) SAP CONSULTANT (FINANCE/HR) 
Qual: Degree in MIS / Finance/HR with 7+ yrs Exp in SAP.

2) SAP Project Manager (FICO) 
Qual: Degree Commerce / ICWA / CA , SAP FICO certified with 15+ yrs Experience.

3) SAP SD SME 
Qual: Engineering Graduate - 10+ yrs Sales & 5 yrs SAP SD Experience.

4) SAP HCM SME 
Qual: Graduate with MBA (HR) - 10+ yrs HR Exp & 5 yrs SAP HR Experience.

5) SAP ABAP Consultant with Solman 
Qual: MCA with SAP Certified ABAP - 8+ yrs ABAP Exp in a reputed IT Company

6) SAP PS/PM SME 
Qual: Engineering Graduate SAP PS/PM Certified - 10+ yrs Exp & 5 yrs SAP PS/PM Experience

IV. SALES DEPARTMENT 
=================

1) SALES MANAGER (Analytical and Instrumentation) 
Qual: BE/BTECH - Instrument or Electronic Eng with 15+ yrs relevant Experience

2) SALES ENGINEER (Analytical and Instrumentation) 
Qual: BE/BTECH - Instrument or Electronic Eng with 7+ yrs relevant Experience

3) SALES ENGINEER (Hydraulics) Blac 
Qual: BE/BTECH - Mechanical or Instrument or Electronic Eng with 7+ yrs relevant Experience 

V. ENGINEERING DEPARTMENT 
=====================

1) MAINTENANCE MANAGER 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 10+ yrs Experience related to Maintenance of substations.

2) MAINTENANCE ENGINEERS (Switch gear) Qual: BE/BTECH - Electrical with 5+ yrs Exp in Maintenance and testing/commissioning.

3) MAINTECANCE ENGINEER (Protection) 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 5+ yrs Experience in Maintenance (protection and control).

4) PROJECT MANAGER 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 10+ yrs Experience in protection and control.

5) RELAY TESTING ENGINEER 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 5+ yrs Exp Protection & Control involving upto 380 KV system

6) SUPERVISOR (Switch gear) 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 8+ yrs Exp in Maintenance and Install Switch gear.

7) PLANNER (Switch gear) 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 5+ yrs Exp in planning - Power equipment's in power plants

TECHNICIANS (Switchgear) 
Qual: Diploma - Electrical with 7+ yrs Exp in Testing & Commissioning Switch gears.

9) TECHNICIANS - TESTING & COMMISSIONING 
10) TECHNICIANS (Protection) 
Qual: Diploma - Electrical with 7+ yrs Exp in protection and control.

11) TESTING & COMMISSIONING ENGINEERS (Primary Equipment) 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 5+ yrs Exp in primary equipment testing.

12) TESTING & CMMISSIONING ENGINEER (Protection) 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 5+ yrs Exp Protection & Control involving upto 380 KV system

13) TESTING & COMMISSIONING SUPERVISOR (Primary Equipment) 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 8+ yrs Exp in primary equipment testing.

14) TESTING & COMMISSIONING TECHNICIAN (Primary Equipment) 
Qual: Diploma - Electrical with 7+ yrs Exp in primary equipment testing.

15) SCADA PROJECT MANAGER 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 10+ yrs Experience in SCADA.

16) SCADA SYATEM ENGINEER 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 5+ yrs Exp in SCADA/automation & commissioning programs

17) SCADA PROJECT ENGINEER 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 5+ yrs Experience in SCADA.

18) SCADA MANUFACTURING ENGINEER / IN-CHARGE 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 10+ yrs Experience in SCADA.

19) PROJECT MANAGER - Construction 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 10+ yrs Experience in Substation Construction.

20) PROJECT ENGINEER - SERVICE 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 10+ yrs Experience in Testing & Commissioning.

21) SITE ENGINEER - MAINTENANCE 
Qual: BE/BTECH - Electrical with 7+ yrs Experience in Planning substation.

22) CONTRACT SPECIALIST 
Qual: Engineering Graduate with 10+ yrs experience in contracts and arbitration.

23) INSTRUMENT TECHNICIANS - Control Valve Maintenance 
Qual: Diploma - Instrumentation, 7+ yrs Experience in Control Valve Maintenance

24) INSTRUMENT TECHNICIANS - Rotating Equipment 
Qual: Diploma - Instrumentation, 7+ yrs Experience in Rotating Equipment

25) INSTRUMENT TECHNICIANS - Field Instrument 
Qual: Diploma - Instrumentation, 7+ yrs Experience in Field Instrument.

26) VALVE TECHNICIAN 
Qual: ITI/Diploma - Mechanical/Electronics with 7+ yrs relevant Experience

================================================================

GENERAL TERMS & CONDITIONS: 
======================= 
SALARY : EXCELLENT SALARY PACKAGE (NEGOTIABLE ON EXP.) 
WORKING HOURS : 8 HOURS/DAY 
OVERTIME : AVAILABLE AND WILL BE CALCULATED EXTRA 
FOOD : ALLOWANCE WILL BE PROVIDED BY COMPANY 
ACCOMMODATION : WILL BE PROVIDED BY COMPANY 
TRANSPORTATION : WILL BE PROVIDED BY COMPANY 
MEDICAL : WILL BE PROVIDED BY COMPANY 
CONTRACT : 2 YEARS 
PASSAGE : BY COMPANY 
LEAVE : AS PER SAUDI LABOUR LAW 
OTHER BENEFITS : AS PER SAUDI LABOUR LAW 
OTHER TERMS & CONDITIONS : AS PER SAUDI LABOUR LAW

=============================================================================

REGISTRATION: 
------------------- 
Interested and suitable candidates are requested to register their names by sending their resume to below mentioned EMAIL ID’S: hope.oilgas.gulf AT gmail.com / hope.oilgas.gulf@gmail.com

=============================================================================

DIRECT CLIENT INTERVIEW 
=================== 
DIRECT CLIENT INTERVIEW WILL BE EXPECTED ON: 3rd WEEK OF NOVEMBER 2013

EXACT DATE WILL BE INFORMED IN COUPLE OF DAYS AFTER SHORTLISTING PROCESS COMPLETED 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTS REQUIRED: 
------------------------------
1. Updated Resume – (MUST) 
2. 10th / 12th Std Marksheets – (MUST) 
3. Degree / Diploma / ITI / SSLC – (MUST) 
4. Consolidated Marksheet – (MUST) 
5. TC (Transfer Certificate) – (MUST) 
6. All experience/Appointment certificates – (MUST) 
7. Passport (Front & Back pages) – (MUST) 
8. Photo 
9) ORIGINAL PASSPORT

@ Successful candidate has to take Medical Fitness Test in GAMCA Medical Centre and produce the Medical report with original passport for VISA PROCESS & STAMPING.

@ VISA WILL BE IN 3 WEEKS.

@ OTHER TERMS & CONDITIONS APPLY

================================================================================

For further, don’t hesitate to call us or meet us directly: 
------------------------------------------------------------------------------- 
HAPPY OVERSEAS PLACEMENT ENTERPRISES 
Approved by Ministry of Overseas Indian Affairs, Govt. of India 
6/5, Sena Srivaari Apartments, Balaji Nagar-1st Street, 
Ekkattuthangal, Chennai-600 032 
Tamilnadu State, Republic of India

H/P : +91-8939796008 / 9941451449 / 9884437302 
Email: hope.oilgas.gulf AT gmail.com / hope.oilgas.gulf@gmail.com

================================================================================

NOTE: 
--------- 
@ INTERVIEW WILL BE CONDUCTED AND ORGANIZED BY "AUTHORIZED RECRUITING LICENSEE" – APPROVED BY MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS, GOVT. OF INDIA

@ ALL CANDIDATES ARE REQUESTED TO WALK-IN SHARPLY BY 8.00AM SHARPLY

@ PLEASE INFORM YOUR FRIENDS THOSE ARE SUITABLE AND INTERESTED TO ATTEND THIS INTERVIEW

குறிப்பு :

வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நல்லது கெட்டதுக்கும் அவரவரே பொறுப்பு, நாமோ அல்லது நம்முடைய தளமோ எவ்வகையிலும் பொறுப்பு அல்ல... 

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: