என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Tuesday, December 3, 2013

JOB OPENING IN QCON-QATAR


Post Comment

Urg Overseas direct hiring opng for 'Lead Project Engineer'-Qatar Petroleum-QatarPost Comment

Urgent Opening - QC Inspector - Civil for LMH project in Qatar


Post Comment