என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Monday, February 25, 2013

Job Openings - DOHA, QATAR

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

NEW OPENING A/C SHOWROOM AT DOHA, QATAR
1.       A/C TECHNICIAN  NO: 6
(Maintenance, Service and installation)
(gulf return or 3 years local experience)

2.       House Cook    No: 4
3.       House Driver  No: 4

Contact :
0091-90927 48864
..
 ----=================================


Urgently Required Project coordinators (2) .

Job Description.

An experienced Project Coordinator, Controller and Quality Assurance-Business Analyst with in-depth knowledge of development process, analysis, design, implementation, testing, and release. Experienced with coordinative support for modifications and new site development on GSM, UMTS, CDMA and iDEN (2G, 3G and 4G) networks through project milestone tracking, data analysis, work order, purchase order (POR), change order processing and tracking, bids, obtaining RFQs, documentation and presentation development, taking minutes at meetings, and providing progress reports.
Over 5 years full software lifecycle experience; interested Candidate can apply to  telecomjobksaa@gmail.com


 Post your Resumes to telecomjobksaa@gmail.com

Post Comment

You are

0 comments: