என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Monday, April 29, 2013

DOT NET PROGRAMMER- JOB IN RIYADH- KSA

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

      DOT  NET PROGRAMMER- JOB IN RIYADH- KSA
ONLY APPLY  IQAMA TRANSFERABLE HOLDERS IN KSA
Immediate Placement- Attractive Salary and Other Benefits

Darulmarwa Consultants a gives jobs seekers a golden opportunity as there are immediate Jobs Offers in IT in Leading International smart card factory Company  in Riyadh , Saudi Arabia.


POSITION DOT  NET PROGRAMMER  JOB ID # DP1
Education Bachelor's degree in computer science, information technology or a related discipline.
Qualifications
Has object-oriented design and programming experience using systems, databases and programming languages that develop software applications with the .NET framework.
Possess Programming skills using C#, .Net; ASP.NET, XML and Java Enterprise Edition, as well as database applications such as Microsoft SQL Server and Oracle.
Visual basic. Net. Is a must
MS Sql Server 2008 is s must
Responsibilities
Develop a logical series of instructions referred to as programming code for the computer to communicate with networks, applications and databases using .net components.
Create new software applications, modify, repair or improve existing applications, and may also test applications for functionality.
Write new code as well as enhance and maintain various business applications.
Gather requirement, provide architectural design and then code. 
Experience: Minimum 02 years  &  Salary: Attractive Tax Free Salary (Negotiable) 

If you are interested, send us your CV (MS Word Format) along with scanned copies of qualification / experience certificates, Iqama copy below Email Address: darulmarwa@gmail.com /hr@darulmarwa.org

Post Comment

You are

0 comments: