என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, February 23, 2013

URGENT REQUIREMENTS FOR SAUDI, UAE AND QATAR


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள். 
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் 
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.URGENT REQUIREMENTS FOR SAUDI
INTERVIEW ON 26TH & 27TH FEB. 2013 IN DELHI
S. NO.
CATEGORY
NOS.
SALARY IN SR
REMARKS
1.       
JUICE MAKER
16
1000+200
GOOD COM SKILLS IN ENGLISH & SSC PASSED
2.       
FRUIT CURVIER
8
1000+200
GOOD COM SKILLS IN ENGLISH & SSC PASSED
3.       
COFFEE OR TEA BOY
4
NEGOTIABLE
SCC PASSED, SPEAKING ENGLISH COMPULSORY
4.       
ACCOUNTANT CUM WAREHOUSE SUPERVISOR
3
NEGOTIABLE
B.COM & GOOD KNOWLEDGE OF RELATED APPLICATION IN COMPUTER
5.       
AUTOCAD
2
NEGOTIABLE
DESIGNER OF PHOTOSHOP
SMART, GOOD LOOKING.
6.       
L/DRIVER
8
1000+200
WITH GOOD EXPERIENCE
ENGLISH MUST BE GOOD/INDIAN LIC
ALL CANDIDATES SHOULD HAVE ORIGINAL DOCUMENTS ON INTERVIEW 
PASSPORT COPY, CV, EXP CERTIFICATES, FULL PHOTOGRAPHS AND LICENSE COPY IF L/DRIVER. ALL MUST HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH.
CANDIDATES WILL BE PREFERED FROM- KERALA, UTTER PRADESH, KARNATAKA AND ANDHRA PRADESH
ONLY INTERESTED CANDIDATES SEND CV FOR CV SELECTION REQUIREMENTS
URGENT REQUIREMENTS FOR SAUDI
CV SELECTION
S. NO.
CATEGORY
NOS.
SALARY IN SR
1.       
MECHANICAL ENGINEER DEGREE 5 YRS EXP
1
2800               
2.       
ELECTRONICS TECHNICIAN(ITI OR DIPLOMA 5 YRS EXP)
3
1500+150    
3.       
AUDIO/ VIDEO TECH. (ITI OR DIPLOMA 5 YRS EXP)
1
 1700+150    
4.       
MECHANICAL TECHNICIAN(ITI OR DIPLOMA 5 YRS EXP)
5
 1300+150    
5.       
PLUMBER
1
 1100+150    
6.       
HVAC TECHNICIAN (ITI OR DIPLOMA 5 YRS EXP)
5
 1400+150    
7.       
HYDROLIC DRILL MACHINE OPERATOR
3
 2200/-
8.       
HOUSE COOK
2
 2000+FOOD 
9.       
HOUSE NURSE (MALE)
2
 2000+FOOD  

URGENT REQUIREMENTS FOR UAE
CV SELECTION
S. NO.
CATEGORY
NOS.
SALARY IN AED
ACCOUNTANT
5 YEARS EXPERIENCE
05
2200-2500/-
CASHIER
2-5 YEARS EXPERIENCE
08
1800-2000/-
OFFICE BOY(HINDU)
MINIMUM 10TH PASSED
05
1200-1400/-
DRIVER LIGHT
UAE LICENSE
08
1500-1800/-
DRIVER HEAVY
USE LICENSE  
20
1200-1400/-+TRIP
BIKE RIDER (MESSENGER )
UAE LICENSE
10
1200-1400/-+ALLOWANCES
DUCT MAN
GULF RETURN
20
1400-1500/-
MECHANIC DIESEL
GOOD EXPERIENCE
05
1500-1800/-
HELPERS GENERAL
30
800/-

URGENT REQUIREMENTS FOR QATAR
CV SELECTION
S. NO.
CATEGORY
NOS.
SALARY IN QR
REMARKS
1.       
CARPET INSTALLER
2
1300+200

2.       
DIESEL MECHANIC
( TRUCK & TRAILOR & MERCEDES ACTRESS)
2
1200-2000+500 ALLOWANCES
SKYPE INTERVIEW( SENT 2)
3.       
EQUIPMENT ELECTRICIAN
( TRUCK & TRAILOR & MERCEDES ACTRESS)
3
1200-2000+500 ALLOWANCES
SKYPE INTERVIEW( SENT 1)
4.       
FURNITURE CARPENTER
2
1300+200

5.       
GYPSUM CARPENTER
2
1300+200

6.       
HEAVY EQUIPMENT MECHANICS
( SPECIALIZED IN CATERPILLAR
5
1200-2000+500 ALLOWANCES
SKYPE INTERVIEW
7.       
RAISED FLOOR TECH
2
1300+200

8.       
RESTAURANT COOK
5
1500

9.       
ROOF TILE INSTALLER
3
1300+200

10.   
T/DRIVER
10
1600+200
VALID GCC LICENSE
FOR ANY QUERY FEEL FREE TO CALL US
With Best Regards
G.N.FAROOQUI


MAXWAY TRADE LINKS
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
contact no:00-91-9311004484,9312004484, 9211161312

Post Comment

You are

0 comments: