என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Wednesday, February 13, 2013

URGENT CV SELECTION FOR M.A AL-KAWARI

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

 
POSITIONQUALIFICATIONEXPERIENCESALARYREMARKS
QA/QC ENGINEERB.TECH(MECHANICAL)3-5ALMOST 4000 SR
LAND SURVEYORB.TECH(CIVIL)3-5ALMOST 4000 SR
 
………….FREE ACCOMODATION
…………..FREE ALLOWANCE
……………TRAEL ALLOWANCE
 
OTHER TERMS AND CONDITION AS PER SAUDI ARABI LABOUR LAW
 

Post Comment

You are

0 comments: