என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Tuesday, February 12, 2013

Fresher's drive- Mumbai, Pune & Chennai - Syntel

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.Description: email_header_GRC.jpg
Dear Syntellers,

We are conducting a drive for BSC ( IT/ Mathematics / CS / Statistics ) / BCA / BCS ( 2012 & 2013 graduates) at Chennai, Pune & Mumbai.

Details of the position are mentioned below.

We are reaching out to you for referrals – bring us the best fit!
Requirement
Exp.
Skill Set
Job Location
SPOC
Venue & Timings
                                            
Date & Day
Trainee
Fresher
Testing/ IMS
Chennai
Dr Neelima Kumari
Syntel LTD,SEZ Zone,  Plot No:H7, H8, SIPCOT IT Park, Siruseri, Chennai – 60310

Timings:10:00 am to 5:00 pm


1st March 2013

(Friday)
Pune
Syntel Ltd, MIDC, Software Technology Park, S1 Building ground floor, B wing, Plot B1 TalawadeTimings:10:00 am to 5:00 pm


15th Feb-2013


              (Friday)
Mumbai
Dr Neelima Kumari
Syntel Ltd, 3rd Floor, Building No.4, Mindspace SEZ ,Thane Belapur Road

Airoli. Mumbai-400708


23rd February 2013

(Saturday)
Timings :10:00 am to 5:00 pm

Eligibility Criteria :
·         Marks    - Students should have a minimum of 55% throughout in their 10th,12th & Graduation.
·         Backlog    - There should not be any current backlog
·         Breaks     - A maximum of 1 year break is allowed
·         Branches   - BSC (IT/Mathematics/CS/Statistics ) /BCA/BCS
·         Year of Passing- Only 2012 & 2013 graduates are eligible to apply
·         Candidates willing to work on rotational shifts are preferred
Please Note : 
·         Kindly ensure that all the profiles are tagged on MITR portal under the fresher’s tab only.
·         You may ask your referral to walk-in at the above given venue.
·         Referral bonus is not applicable for referring fresher’s.
·         Documents required -  Resume, Passport size Photo, Photo ID proof
                                                                                                                                                                                                                             Description: clock.jpg 
For more clarity on the MITR Policy, you may log on to Syntelligence>>Employee Referral                       
https://syntelligence.syntelinc.com/

Post Comment

You are

0 comments: