என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, January 19, 2013

KSA Job
Dear All,

We are in urgent need of 30 rollout Engineer for our Client. Below is the job description for your review …

Location: Jeddah, Makkah, Dammam and Al-Khobar
Submit Resume

Position
No: Of Resources
Job Description
Roll Out Engineer
15
Retail Backgroud.(Worked in a retail project)
Knowledge of installation and troubleshooting Desktops, Printers, Scanner's
Knowledge of LAN, WAN
Knowledge of MSOffice tool
Knowledge of Migration of POS environment preferred
L1 knowledge of Oracle, Java, Sql with Retail background
Willing to work in dynamic environment of Retail
Willing to travel across region
Able to follow Checklists and sending updated reports
Willing to work in pressure environment
Having experience in field support for Retail preferred
Having experience in store Rollouts and Migrations
Installation and  L1 troubleshooting of Windows server
Having good interpersonal skills
Having good written and oral communication skills
Arabic language speak and write preferred
Ready to travel across countries----Saudi Driving License

  Note :-   Send CV with all documents as per job description , All education certificate , Experience certificate , Colour Passport Scan copy.

 Best Regards

Hammad Quasim (BDM)
Maaz Enterprises
(A Unit of Megasoft Placement)
B-207,Gagan Appt,Exhibition Road,Patna-BIHAR
E-mail            :- hammad_quasim@yahoo.com
Website        :- www.megasoft.com
Voice             :- 09835426909
Skype ID       :- hammad_anjum1

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: