என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Wednesday, March 20, 2013

Senior Executive, Technician and Accountant - Saudi Arabia

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.
Senior Executive, Technician and Accountant - Saudi Arabia

Senior Executive, Technician and Accountant - Saudi Arabia

Leading Saudi Company Looking for:

1) Senior Executive
To deal in educational & laboratory equipment. Candidate must have relevant university degree and 5 years experience.

2) Electronic Technician with minimum 3 years experience.

3) Accountant with minimum 3 years experience.
Job Summary

Job Title Senior Executive, Technician and Accountant
Job Location Saudi Arabia
Minimum Experience 3 Years
Posted on Nov 25, 2012


Apply Instructions for This Job

Interested & qualified candidates please send your CV's to Email: career@waseet.com
OR Fax#: 014784857

Post Comment

You are

0 comments: