என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Thursday, September 13, 2012

சிவப்புநதி நகரம் - யான்பு - சவூதி அரேபியா


சவூதி அரேபியா - RedSea சிவப்புநதி கரையோரம் இருக்கும் ஊர்தான் யான்பு நகரம். பண்டைய கால நகரிரமும் Aramco என்ற உலகின் முதல் மற்றும் நம்பர் 1 எண்ணெய் நிறுவனமும் இருக்கும் இடம் தான் யான்பு.

Post Comment