என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Tuesday, May 7, 2013

URGENT REQUIREMENTS IN SAUDI ARABIA

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.
URGENT REQUIREMENTS IN SAUDI ARABIA
GREEN CARD DIRECT COMPANY
CLIENT INTERVIEW ON 10.05.2013 AT TRICHY.
INTERVIEW VENUE: GIWI INTERNATIONAL, MALAYA HOUSE, NO-10/85, WILLIAMS ROAD, CENTRAL BUS STAND, CANTONEMENT, TRICHY-620 001, TAMILNADU, INDIA.
&
CLIENT INTERVIEW ON 12.05.2013 AT COCHIN.
INTERVIEW VENUE: GALAXY TOURS & TRAVELS, KARAKATTU BUILDING, VALANJAMBALAM, KOCHI-682016, TAMILNADU, INDIA.

INTERVIEW  TRADE
INTERVIEW  TRADE
1
INDUSTRIAL ELECTRICIAN (TERMINATOR)
6
QA/QC INSPECTOR-INSTRUMENT
2
INSTRUMENT FITTER
7
QA/QC INSPECTOR-ELECTRICAL
3
INSTRUMENT TECHNICIAN
8
ELECTRICAL FOREMAN
4
INSTRUMENT FOREMAN
9
SAFETY OFFICER
5
HEAVY EQUIPMENT OPERATORKindly Send your CV to giwijob@gmail.com, Candidates should be available in India.
Please forward this mail to your Friends, Colleagues & Neighbors.
If you need any further clarifications, please feel free to contact us.
Thanks and Regards
Banu
Personal Manager
90475-38666/97860-32832.
Office Timings : 9.30am to 5.30 pm

Post Comment

You are

0 comments: