என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Monday, May 6, 2013

Document Controller - YASREF, Yanbu, Saudi Arabia.

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.


Document Controller - YASREF, Yanbu, Saudi Arabia.

WELL SKILLED, WELL EXPERIENCED, HARD WORKING

We are currently seeking a proactive, experienced Document Controller with excellent inter-personal, Communication and organizational skills, motivated to facilitate project success through rigorous application of Document Management processes in a team environment
·         Minimum (5) years of Overseas Experience in Document Control experience in an engineering project office
·         Exp in QA/QC Projects
·         Maintain project register using an Electronic Data Management System.
·         Maintain a current project filing system which will be accessible to both Site based personnel and Site based Clients.
·         Provides support to Document Control team and Project Engineering
·         Advance knowledge of engineering terminology and ability to read and understand information drawings and documentation is essential
·         Excellent command of the English Language, written and verbal.
Proficiency in computer applications, especially Microsoft Office.

·         Send your CV with Expected Salary & Date of Availability

Post Comment

You are

0 comments: