என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, January 19, 2013

Urgent Requirement for Construction Company in Al Khobar


We are looking for following categories professionals for our company located in Dammam Easter Region KSA.

Sr. Civil Design Engineer (15+ Years exp required)
Sr. Electrical Engineer (15+years exp required).
Local Buyer (6 Years experience required in Eastern region market)
QA/QC Manager Civil (18 Years Experience Required)
Site Accountant (5 years Experience Required).
Auto Cad Civil,Mechanical and MEP 4 Nos (6 Yrs experience Required)
Site Operations Managers (10 Years Experience Required).
Soft Developers ASP.Net experience required.
Network and System Administrator.
Drivers 2
Auto Mechanics 2

Preference will given to only transferable iqama candidates. Interested candidates can apply on 
mohammednav@electronia.com

Note: While forwarding CVs please mention the following details in Email.

Current Package:
Expected Package:
Notice Period:
Iqama Status:
Date of Birth:


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: