என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, January 19, 2013

Web Master and Web Server Infrastructure Manager


Vectone Group Holding Ltd
Web Master and Web Server Infrastructure Manager
At Vectone Mobile, we love to save you money and bring you fantastic offers.

We offer free calls and texts to other Vectone Mobiles, mobile internet, free international calls and free My Theme Tunes. Put simply, we want to be the best value phone network you can find.

Back in 2009, we launched with our 1p Weekend offer. At the time, an offer like that was unheard of and it quickly became the market leader. We now provide mobile communication services in the UK and Netherlands, Austria, Denmark and Sweden.
Web Master and Web Server Infrastructure Manager
Job Code: Web master and Web Server Infrastructure Manager
Job Location:  Chennai (Madras)
Job Description:  Job Title:
Web master and Web Server Infrastructure Manager

Location:
Vectone office in Chennai, India.

Job Description:
The Webmaster oversees day-to-day management of the company websites, and assures quality and filing integrity of web pages.

Duties and Responsibilities:

•To monitor web servers and site technical performance.
•Assist in planning, defining, designing, implementing, and managing mission critical .Net and various other Web application environments hosted on Windows Server platforms.
•Monitor, analyse, and report on Web site traffic and downloads
•Assist the marketing and product team to release web sites and applications to the production servers
•Assist the web marketing team to maintain an inventory of advertisements and manage the ad server software.
•Working with the web developers to debug issues that arise with the performance of the website.
•Working with the Network and IT team for network and web servers infrastructure performance issues.
•Stay current with software and hardware that can improve the success of an online business.

Skills Required:
•You will have strong IT and especially web server infrastructure skills.
•Excellent MS-IIS skills.
•Excellent communication skills.

Interested candidates send across your updated resume in word format mentioning total work exp, relevant work exp, current salary, expected salary and notice period.

Thanks
Hansa
Functional Area:  IT - Hardware
Candidate Requirement
Skills Required:
• You will have strong IT and especially web server infrastructure skills.
• Excellent MS-IIS skills.
• Excellent communication skills..
Qualification:  Graduate
 
Vectone Group Holding Ltd
Hansa Ratnani
Chennai,

Chennai (Madras), Tamil Nadu
India 
Website: http://www.vectone.com


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: