என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, January 26, 2013

Job opening in Ma'aden Phosphate Company - Saudi ArabiaPost Comment

Wednesday, January 23, 2013

Doctor - Saudi Arabia

Post Comment

Job Details - Saudi Arabia


Post Comment

Job Details - Saudi Arabia


Post Comment

Saturday, January 19, 2013

Vacancy in UAE


Post Comment

Need Civil Engineer @ Kuwait


Post Comment

KSA Job


Post Comment

Urgent Requirement for Construction Company in Al Khobar


Post Comment

Web Master and Web Server Infrastructure Manager


Post Comment

Overseas Opportunities in BRUNEI


Post Comment

Wednesday, January 16, 2013

Worker Need For Malaysia

Worker.jpg

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள். உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

JOB IN QATARPost Comment

Control Systems Engineer


Post Comment

Electrical Engineers for Saudi ArabiaPost Comment

Commissioning Engineers for Desalination Plant in Saudi Arabia
Post Comment

KSA VACANCIESPost Comment