என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Wednesday, November 20, 2013

Jobs - 20 Nov -2013


Post Comment

Sunday, November 17, 2013

சவூதி அரேபியாவில் வேலை வாய்ப்பு - jobs in Sadui Arabia


Post Comment

Thursday, November 7, 2013

JOB ADVT-TIMES OF INDIA-06 NOV 13

Thanks : TIMES OF INDIA

Post Comment

Monday, November 4, 2013

HIRING PMT SAUDI ARAMCO & SUMITOMO CHEMICALS JOINT VENTURE - INTERVIEW IN CHENNAI DECEMBER 1ST TO 5TH 2013

HIRING PMT SAUDI ARAMCO & SUMITOMO CHEMICALS JOINT VENTURE - INTERVIEW IN CHENNAI DECEMBER 1ST TO 5TH 2013

Post Comment