என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Tuesday, December 3, 2013

Urgent Opening - QC Inspector - Civil for LMH project in Qatar


Urgent Opening for QC Inspector -Civil for LMH project in Qatar 

Designation 
QC Inspector - Architect/Civil 

Job Location: 
Qatar 


If you are interested in exploring your career opportunities abroad and a valid passport holder please revert to hr.kochi@omanagencies.com with your 
1) Updated CV 
2) Work Certificates 
3) Qualification Certificates 
4) Passport Copy 

NB : Candidates currently in India only need to apply. 

PLEASE IGNORE IF NOT APPLICABLE 

Thanks and Regards, 
_____________________________________ 
HR Executive 
Oman Agencies 
Kurushupalli Road,Ravipuram 
Cochin - 15 
KERALA,INDIA 
E-mail : hr.kochi@omanagencies.com 
Website: www.omanagencies.com


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: