என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Tuesday, February 5, 2013

Petro6 Chennai Engineering Vacancy

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Lead / Senior Structural Engineer: Must posses Bachelor’s/Master’s degree in Civil / Structural Engineering. At least 12 / 7 years of experience in conceptual studies, FEED, detailed design & engineering. Prior knowledge of SACS and STADD Pro software will be considered as a suitable qualification.
Lead /Senior Process Engineer: Must posses Bachelor’s/Master’s degree in Chemical Engineering. At least 12 / 7 years of experience in conceptual studies, FEED, detailed design & engineering. HAZOP and design reviews, also pre-commissioning and commissioning procedures and activities. Process experience will include onshore & offshore upstream oil production and gas processing facilities. Experience in conducting process simulations particularly with HYSYS is essential. Familiarity with Process Hazard / Risk Analysis is advantageous. Responsibilities will include development of PFD’s, P&ID’s, UFD’s & data sheet including sizing and specification equipment & instruments.
Lead / Senior Electrical Engineer: Must posses Bachelor’s/Master’s degree in Electrical Engineering. At least 12 / 7 years of experience in basic electrical engineering design including preparation of single line diagrams, schematic diagrams, load flow analysis, short circuit analysis, motor starting analysis, transient stability analysis, ground grid design, relay coordination and setting calculations, transformers, MCC’s, cable sizing, lighting calculations, electrical equipment specification and layout etc. Shall be familiar with Hazardous Area Classification and be conversant with design software like EDSA, ETAP or CYME.
Lead / Senior Instrumentation Engineer: Must posses Bachelor’s/Master’s degree in Instrumentation Engineering. At least 12/7 to years of experience in conceptual studies, FEED, detailed design & engineering, and demands high levels competencies in the development of specifications, engineering and design for the procurement, installation and integration of systems and instrumentation. Hands on experience with INTOOLS will be an added advantage. Extensive experience of DCS / SGS / F&G systems is essential, as is experience of SCADA and communication networks. Familiarity with conducting and implementing safety studies is also desirable.
Senior Piping Engineer: Must posses Bachelor’s / Master’s degree in Mechanical / Chemical / Piping Engineering. At least 7 years of experience in design and engineering of piping and equipment layout. Capable of independently producing design calculations, MTO’s, bill of material, review of isometric drawings, specifications, conducting drawing review and vendor design evaluation. Should be familiar in preparation of shop drawings for fabrication. Must be familiar with relevant design & API, ANSI, DIN, BS codes and experience with CAESAR II software for stress analysis. Exposure to PDMS/PDS piping 3D design review is essential.
Engineers: Structural / Process/ Piping / Mechanical / Electrical / Instrumentation.
Must posses Bachelor’s/Master’s degree in Mechanical / Electrical / Instruments and Controls Engineering with minimum 4 years of experience.
Trainee Engineers: Structural / Process/ Piping / Mechanical / Electrical / Instrumentation.
Fresh Graduates with Bachelor’s/Master’s degree in Mechanical / Electrical / Instruments and Controls Engineering.
Senior Designers - Structural / Piping / Electrical / Instrumentation: Must posses Diploma or ITI Draftsman’s Certificate as minimum with at least 7 years of experience in respective discipline. The role involves leading small teams of designers and draftsmen in the preparation of CAD models using PDMS /PDS, design drawings, layouts and shop drawings for onshore and offshore facilities. This will involve working closely and interacting with the relevant discipline engineers to develop technical solutions in an efficient and pro-active manner. Activities also include checking of work performed by others, the generation of bills of materials for estimating and procurement purposes and detail design of facilities.
Structural / Piping / Electrical / Instrument Designers: Must posses Diploma or ITI Draftsman’s Certificate as minimum with at least 4 years of experience in respective discipline. This will involve working closely and interacting with the relevant discipline engineers to develop technical solutions in an efficient and pro-active manner.
Interested candidates must apply in complete with latest bio-data and recent passport sized photograph clearly highlighting the relevant position applied to hr@petro6.com or by filling out this form online.

Registered Office:


III Floor, Module 34,
ELNET Software City,
Rajiv Gandhi Salai (OMR),
Taramani, Chennai – 600113
TamilNadu, INDIA.

Telephone : +91 44 30576076
Tele Fax : +91 44 30576077

E-mail address:

General Enquiries : info@petro6.com
Sales : sales@petro6.com
Jobs : hr@petro6.com

Post Comment

You are

0 comments: