என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Thursday, May 24, 2012

After 12th STD என்ன படிக்கலாம்


வேலைகள் பல்வேறு துறைகளில் உள்ளன. பிளஸ் 2 முடித்த மாணவரிகள் முதலில் அந்தத்துறைகளை கண்டுகொள்ள வேண்டும். அந்தத்துறை பற்றிய விரிவான தகவல்களை சேகரிக்க வேண்டும். சேகரித்த தகவல்கள் சரியானது தானா? ஏன தகுந்த கல்வியாளரிகளிடம் அல்லது கல்வி வல்லுனர்களிடம் கலந்துரையாடி தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். தனக்கு ஏற்ற துறையை தேர்ந்தெடுத்த பின்பு அதற்குத் தகுந்த படிப்பில் சேர முயற்சி செய்வதே சிறந்த செயலாகும்.http://speedsays.blogspot.in

Post Comment

Sunday, May 13, 2012

எழுத தெரியாதவனுக்கு எதுக்கு 78 பேனா???.....


Post Comment

Tuesday, May 1, 2012

bcz of ajith student get zero அஜீத்தினால் பரிட்ச்சையில் ஜீரோ வாங்கின மாணவன்


அஜீத்தினால் பரிட்ச்சையில் ஜீரோ வாங்கின மாணவன்

Post Comment