என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, February 9, 2013

New Qatar Requirement CV SELECTION

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.
M/s. OMECO, Doha, Qatar

  1. Steel Fabricators                      15 Nos.             2500 QR to 3200 QR
  2. Mig & Arc Welders
    (GMAW + SMAW)                       15 Nos.
                 2500 QR to 3200 QR
  3. Pipe Fabricators                       15 Nos.             2500 QR to 3200 QR
  4. Mill right Fitters / Mechanical Fitters                    15 Nos.             2500 QR to 3200 QR            
  5. Electrical Foreman for OHL       5 Nos.             3500 QR to 4500 QR
  6. Under Ground Cable Jointers    5 Nos.             2500 QR 
Very Urgent Requirement.  This project is for Qatar Ministry.  Ministry Approval already awarded. Project will start on 01 April, 2013.  Visa Ready and will be issued before 22 March   2013.  CV Selection and the selected candidates will be notified to you in 5-7 days.  Very Urgent work. 

Minimum 4-5 Years Experience Preferred. CVS REQD. LATEST BY 12TH FEBRUARY 2013.


Hammad Quasim (BDM)
Maaz Enterprises
(A Unit of Megasoft Placement)
B-207,Gagan Appt,Exhibition Road,Patna-BIHAR
E-mail            :- hammad_quasim@yahoo.com
Website        :- www.megasoft.com
Voice             :- 09835426909
Skype ID       :- hammad_anjum1
 

Post Comment

You are

0 comments: