என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Thursday, April 19, 2012

Job Vacancy 19th April 2012


உங்களுக்கு தேவையில்லை என்றாலும்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும்,வேலை தேடுபவர்களுக்கு பகிருங்கள்

There is an urgent opening in one good company tin Kuwaithey require.

HR 
minimum 2 yrs experience with graduation 

Labor 
should know to working level english - only loca transferable residence.

Mail you CV to hrextrusion@yahoo.com


========================================


REQUIREMENTS FOR A MULTINATIONAL ENGINEERING COMPANY IN SULTANATE OF OMAN

FREE VISA
Interview Is Running Send Your Resumes for DELEGATES
For More Details Contact Now To
MAXWAY TRADE LINKS: 9311004484, 7838004484, 9310204484, 9211160312,

S. NO.
CATEGORY
QUANTITY
SALARY
1.      
SITE IN-CHARGE MECHANICAL
Degree B.E. / B.TECH. MECHANICAL
20 years Experience
02
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
2.      
SITE IN-CHARGE CIVIL
Degree B.E. / B.TECH. CIVIL
20 years Experience
02
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
3.      
SITE ENGINEER  MECHANICAL
Degree Or Diploma MECHANICAL
08 - 10 years Experience
04
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
4.      
SITE ENGINEER  CIVIL
Degree Or Diploma CIVIL
08 - 10 years Experience
04
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
5.      
ELECTRICAL ENGINEER
Degree Or Diploma ELECTRICAL
10 - 15years Experience
04
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
6.      
MECHANICAL ENGINEER (PIPING)
Degree B.E. / B.TECH. MECHANICAL
05 years Experience
06
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
7.      
CHEIF SAFETY OFFICER
Degree
10 - 15years Experience
05
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
8.      
SURVEYOR CIVIL
Diploma Or I.T.I. CIVIL
08 - 10 years Experience
04
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
9.      
QUANTITY SURVEYOR
Degree Or Diploma CIVIL
10 years Experience
04
VERY HANDSOME AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATION
10.                        
INDUSTRIAL ELECTRICIAN
06 Years Experience
I.T.I. Or Any Diploma Holders
25
140 – 250/- OMANI RIYAL
+ OVER TIME
11.                        
MECHANICAL TECHNICIAN / FITTER
06 Years Experience
I.T.I. Or Any Diploma Holders
35
140 – 250/- OMANI RIYAL
+ OVER TIME
12.                        
PIPE FITTER
06 Years Experience
I.T.I. Or Any Diploma Holders
35
140 – 250/- OMANI RIYAL
+ OVER TIME
13.                        
WELDER PIPELINE (6G)
06 Years Experience
I.T.I. Or Any Diploma Holders
35
140 – 250/- OMANI RIYAL
+ OVER TIME
14.                        
INSTRUMENT TECHNICIAN
06 Years Experience
I.T.I. Or Any Diploma Holders
35
140 – 250/- OMANI RIYAL
+ OVER TIME
15.                        
RIGGER
06 Years Experience
25
140 – 250/- OMANI RIYAL
+ OVER TIME

TERMS & CONDITIONS
Ø FREE FOOD                                      PROVIDED BY THE COMPANY
Ø FREE ACCOMMODATION           PROVIDED BY THE COMPANY
Ø FREE TRANSPORTATION             PROVIDED BY THE COMPANY
Ø FREE MEDICAL                               PROVIDED BY THE COMPANY
Ø DUTY                                                     08 HOURS / 6DAYS PER WEEK
Ø OTHER TERMS AND CONDITIONS AS PER OMANI LABOUR LAW

DOCUMENTS REQUIRED
v DETAILED RESUME (WORD FORMATE)
v PASSPORT’S COPY (COLORED SCANNED)
v DEGREE OR DIPLOMA CERTIFICATES COPY (COLORED SCANNED)
v EXPERIENCE CERTIFICATES COPY (COLORED SCANNED)
v EDUCATION CERTIFICATES COPY (COLORED SCANNED)
v PHOTOGRAPH (ONE COLORED)
NOTE: ALL COPY SHOULD BE COLOREDSCAN BY ORGINAL DOCUMENTS WITH BEST REGARDS,
M.A.FAROOQUI

MAXWAY TRADE LINKS
contact no:00-91-9311004484,
7838004484, 9211161312
-------------------------------------------
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+==+=+=+=+=+=+=+==+=
உங்கள் கருத்துகளை பதிவின் கீழே தெரிவியுங்கள்.
வாக்களிக்க மறக்காதீர்கள்.
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+==+=+=+=+=+=+=+==+=


Post Comment

You are

0 comments: