என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Saturday, February 8, 2014

Qatar Companies- Register your ResumesConstruction-Engineering Companies in Qatar

Construction-Engineering Companies in Qatar

Abdulghani and Cardahi Construction & Installation Company -www.aandcqatar.com 
Arab Engineering Bureau (AEB) - www.aeb-qatar.com 
Archirodon Construction - www.archirodon.net 
AL NABIHA TRADING & CONTRACTING WLL - www.alnabiha.com
Ali Bin Nasser Bin Abdulla and Sons Company - www.alibinnasser.com
Al Sabbah Trading and Contracting Company – www.alsabbahqatar.com
Astad Project Management - www.astad.qa
Athab Qatar Engineering and Contracting Company - www.cube-me.com
Atkins - http://www.atkinsglobal.com/en-GB/locations/middle-east/qatar
Bechtel – www.bechtel.com
Boom General Contractors - www.boomgeneralcontractors.com
Chiyoda Corporation - www.chiyoda-corp.com
Consolidated Contractors Company - http://www.ccc.gr
Construction Development Company – www.cdc-qatar.com
Contrade Company Trading and Contracting – www.contrade-co.com
Dar Al Karaam Engineering and Construction - www.daralkaraam.com
Delta Engineering Group - www.deltaengineering-group.com
Dohatec - www.dohatecllc.com
HIGGS & HILL QATAR WLL - http://baminternational.com/
Hyundai Engineering & Construction Company Limited – Qatar –www.hdec.kr
Keller Qatar - www.kellergrundbau.com
Masscat Trading and Contracting Company - www.masscat.com
Mega E&M Trading and Contracting - www.megaem.com
Metrix Qatar – www.metrixmep.com
MZ & Partners - www.mzandpartners.com
Networks Electrical and Mechanical Contracting Company -www.nemcco.com
Ottawa Contracting and Trading – www.ottawaqatar.com
Power Links – www.powerlinksq.com related link:www.megroupqatar.com
Powermech Engineering Company - www.powermech.com.qa
Qatari Arabian Construction Company – qacc@qatar.net.qa
Qatari Engineer & Associates - www.qeadoha.com
Qatar Engineering & Construction Company – www.qcon.com.qa
Qatar Kentz - www.kentz.com
Ramaco Trading & Contracting Company – www.ramaco-qatar.net
Robust Trading & Contracting Company – www.robustqatar.com
Samurai Infrastructure - www.samuraiqatar.com
Sasco Company – http://www.sasco-group.qa
Technology For Electrical Services and Contracting –www.tesconqatar.com
Virtue Trading and Contracting Co. – www.virtuetc.com 


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: