என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Thursday, February 13, 2014

Openings in Qatar Petroleum – Send resumeDear Candidates

Greetings from Gijo.Vijayan, Suvidhajobs.com

We have openings in Qatar Petroleum, the following positions,

Senior Electrical Engineer (2)

Sr. Loss Prevention Engineer

Sr. Safety/Loss Prevention Engineer

Sr. Standards Engineer
Sr. Project Engineer

Lead Project Engineer (off shore)

Sr Project Engineer -Subsea Cable

Lead Project Engineer – FMB Platform

Head of Facilities Engineering

If intersted, send resume to: sales@suvidhajobs.com

Minimum 5 years experience required in Petroleum field operations.


Warm Regards

GIJO K VIJAYAN

Manager-HR

SUVIDHAJOBS.COM

Gewitter IT Services Pvt.Ltd

#8, Ward No:6, Kashipur

Samastipur, BIHAR – 848101

Office: 0091-7250288088, 9334416763

Email:sales@suvidhajobs.com

Website:www.suvidhajobs.com


உங்கள் கருத்துகளை தெரிவியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகபடுத்துங்கள்.

Post Comment

You are

0 comments: