என்னை பற்றி

My photo
நான் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல ஒரு இனிமையான மொழியை கண்டதில்லை.

இதை நான் கர்வத்தோடு சொல்லவில்லை பெருமையோடு சொல்கிறேன்

இது
நான் கண்ட உலகம்

என்னை ரசிப்பவர்கள்

Sunday, March 9, 2014

Dubai Health Authority Recruitment


Post Comment

Sunday, February 16, 2014

Direct Hire for ADNOC-TAKREER


Post Comment

Thursday, February 13, 2014

Openings in Qatar Petroleum – Send resume


Post Comment

Saturday, February 8, 2014

Qatar Companies- Register your Resumes


Post Comment

Monday, February 3, 2014

SASREF VACANCIES - Saudi Aramco and Shell Refining Company


Post Comment